Cùm gắn cầu thang rời Bs1139

Liên hệ: 0923.868.979

Tên gọi: cùm gắn cầu thang, cùm gắn bậc thang giàn giáo, cùm đỡ bậc thang

Công dụng: dùng để gắn bậc cầu thang rời cho hệ giàn giáo ống Bs1139

Chất liệu: Mạ kẽm

Tiêu chuẩn: Chất lượng Bs1139

Hình thức cung cấp: Bán hoặc cho thuê